Svetosavska nagrada Aleksandri Manić, profesoru sociologije Tehničke škole

23.10.2020. 09:29
metodicki uzleti

Čas profesora socijologije Tehničke škole Pirot, Aleksandre Manić, Filozofski fakultet u Nišu je nagradio Svetosavskom nagradom i objavio ga je u zbirci najboljih priprema iz oblasti filologije i društveno humanističkih nauka sa imenom “Metodički uzleti”. Priprema se nalazi na strani 49, a tema časa je: “Vrste kulture, kultura u svakodnevnom životu”.
Profesori Filozofskog Fakulteta su na ovaj način prokomentarisali pripremu časa Aleksandre Manić: “Način na koji su obrađeni sadržaji ove nastavne jedinice podstiče kritičko mišljenje učenika, razvija njihovu kritičku svest i osvešćuje ih u pravcu uspostavljanja kriterijuma za ispravno vrednovanje medijskih i drugih sadržaja kojima su izloženi u svakodnevnom životu.”

Share This: