Prihvaćene inicijative SSSS, o jednoj danas raspravlja Vlada Srbije – video

20.11.2020. 11:29
SSSS

Sve tri inicijative koje je Savez samostalnih sindikata Srbije pokrenuo u poslednje vreme, u vezi sa naknadom za bolovanje zaposlenih u realnom sektoru, nepravednim umanjenjem penzija za one koji su proglašeni tehnološkim viškom u procesu privatizacije i izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, prihvaćene su na kolegijumu Socijalno ekonomskog saveta /SES) kao prioriteti kojima će se, po hitnom postupku, baviti Vlada Srbije i SES.
Pitanje bolovanja biće razmatrano na sednici SES-a, dok će Vlada Srbije na današnoj sednici razmatrati problem umanjenja penzija.

To je dogovoreno na sastanku kolegijuma koji je danas održan, a kojem je, osim predstavnika dva reprezentativna sindikata i Unije poslodavaca, prisustvovala i nova ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darija Kisić Tepavčević.

Ona je prihvatila inicijativu Saveza vezanu za izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i obećala formiranje nove radne grupe koja će raditi na izradi tog zakona.

SSSS je u više navrata tražio ukidanje vladine odluke kojom se, zbog nepravednog obračuna penzija, u neravnopravni i diskriminatorni položaj stavljaju oni koji su, kao višak u procesu restrukturiranja preduzeća, otišli u penziju protiv svoje volje.

Takođe, od Vlade Srbije je zahtevao da, po hitnom postupku, donese uredbu kojom će propisati da su svi poslodavci dužni da, zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID 19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, obezbede pravo na novčanu naknadu zarade u visini od 100 odsto osnova za nakanadu zarade.

U pismu predsednici vlade i Ministarstvu za rad, SSSS je ukazao na nepoštovanje principa socijalnog dijaloga i procedure u postupku donošenja izmene i dopune Zakona o BZR, i zatražio da se o tom zakonu ponovo raspravlja u okviru radne grupe.

 

Share This: