“Evropska noć istraživača” ove godine onlajn

25.11.2020. 08:54
Gimnazija Pirot

U nedelji nauke glavne aktivnosti sa ciljem promocije nauke kod mladih su planirane za 27. i 28. novembar u okviru EVROPSKE NOĆI ISTRAŽIVAČA koja se ove godine organizuje u izmenjenom formatu. Manifestacija je morala da svoje sadržaje preseli u virtuelni svet, pošto ne može da se organizuje na trgovima i u salama. U Pirotu ovu manifestaciju organizuje Prirodno – matematički fakultet iz Niša u saradnji sa Gimnazijom Pirot, Muzejom Ponišavlja i Jabinfo centra. Na sajtu (nocistrazivaca.rs) manifestacije i društvenim mrežama (Facebook.com/nocistrazivaca, Instagram: @nocistrazivaca, Twitter: @istrazivaci2020, TikTok: @nocistrazivaca) može se ispratiti sadržaj i uzeti učešće u programima koje su spremili učesnici manifestacije iz Pirota i ostalih gradova koji su uključeni u Noć istraživača.

“Evropska noć istraživača” je evropski događaj koji se održava svake godine poslednjeg petka u mesecu septembru i koji je prvi put bio pokrenut od strane Evropske komisije 2005. godine sa ciljem promovisanja nauke kroz razne aktivnosti. U Srbiji, “Evropska noć istraživača” se održava poslednjih deset godina. U Pirotu je manifestacija prethodno bila održana 2016. i 2017. godine.

Za 2020. godinu, od strane Evropske Komisije, odobren je projekat pod nazivom Road to Friday of Science 3.0 -“ReFocuS 3.0” (br. projekta: 955020 – ReFocuS – CSA, H2020-MSCA-NIGHT-2020). Projekat je jednogodišnji i finansira se u okviru Marija Kiri programa i HORIZON
2020 poziva. Korodinator projekta je Centar za promociju nauke Beograd, a partneri su Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Univerziteta u Beogradu i Zavod za zaštitu spomenika Kragujevac, navodi se u saopštenju Gimnazije Pirot.

Share This: