“Globalna solidarnost – zajednička odgovornost“ – 1.decembar Svetski dan borbe protiv AIDS-a – video

01.12.2020. 10:23
aids-e1354360948268

Svake godine 1. decembra, obeležava se Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Ljudi širom sveta se ujedinjuju kako bi pokazali podršku osobama koje žive sa HIV-om i setili se onih koji su život izgubili od AIDS-a. Zdravlje je ljudsko pravo i mora biti glavni prioritet da bi se postigla univerzalna zdravstvena pokrivenost. Iz tog razloga svet mora da stoji solidarno da bi prevazišao Covid-19 i okončao HIV. COVID-19 je pokazao da tokom pandemije niko nije siguran dok svi nisu sigurni. Ostavljanje ljudi iza nas nije opcija ako želimo da uspemo. Eliminisanje stigme i diskriminacije, stavljanje ljudi u središte i zasnivanje naših odgovora na ljudskim pravima i rodno odgovornim pristupima ključni su za okončanje sukobljenih pandemija HIV-a i COVID-19. Ova zdravstvena kriza, kao i mnoge druge, najviše pogađa najsiromašnije i najugroženije. Kriza COVID-19 pogoršala je izazove sa kojima se suočavaju ljudi koji žive sa HIV-om, i proširila socijalne i ekonomske nejednakosti koje povećavaju ranjivost marginalizovanih grupa na HIV. Međutim, ova kriza je takođe znak za uzbunu, prilika da se stvari rade drugačije – bolje i zajedničkim snagama. U mnogim aspektima poraz AIDS- a kao pretnje javnom zdravlju zavisi od toga kako će svet odgovoriti na COVID-19. Vođstvo i angažovanje zajednica, koji su ključni za uspeh odgovora na AIDS, takođe su ključni u odgovoru na COVID-19. Videli smo bezbroj primera kako su aktivizam i solidarnost zajednice još jednom bili najvažniji u pružanju informacija, usluga, socijalne zaštite i nade ljudima pogođenim HIV-om. Međutim, takva solidarnost ne može biti isključiva odgovornost zajednica. Vlade, donatori, verske vođe, civilno društvo i svako od nas treba da doprinese da svet postane zdraviji. Obeležavanjem 1. decembra 2020. godine pozivaju se zemlje da pojačaju svoje napore u cilju stvaranja zdravijeg društva. Ovog 1. decembra zatražimo globalnu solidarnost i zajedničku odgovornost.

Činjenice i brojke:

· 38 miliona ljudi širom sveta živi sa HIV-om.

· 25,4 miliona ljudi pristupilo je antiretrovirusnoj terapiji.

· 1,7 miliona ljudi je novozaraženih HIV-om.

· u proteklih godinu dana 690.000 ljudi umrlo je od bolesti povezanih sa AIDS-om.

ZZJZ Pirot

Share This: