Usvojen Program subvencija u turizmu – video

12.01.2021. 11:38
stara planina sneg

Vlada Srbije usvojila je    Program rasporeda i korišćenja subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021.godini.

Programom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama u iznosu od 600 miliona i 500 hiljada dinara, a za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu, u iznosu od 105 miliona dinara.

video https://youtu.be/004ZmkLrc90

Share This: