Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

19.01.2021. 11:59
VOJNICI

Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavilo je Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju.

Uvođenje u vojnu evidenciju obavljaće se svakog radnog dana do 28. februara, po sledećem rasporedu: U Pirotu i Babušnici u vremenu od 9,00 do 15,00 časova, U Beloj Palanci i Dimitrovgradu samo petkom u vremenu od 9,00 do 14,00 časova, a nakon toga, po pojedinačnom pozivu tokom cele godine.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko ne poseduje ličnu kartu, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu-važeću putnu ispravu.

Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Informacije o uvođenju u vojnu evidenciju mogu se dobiti u centru Ministrstva odbrane za lokalnu samoupravu nadležnom prema mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane.

Share This: