Tri projekta Muzeja Ponišavlja – VIDEO

08.02.2021. 11:57
muzej

Muzej Ponišavlja ove godine aplicirao je sa tri projekta kod Ministarstva kulture i informisanja, koji bi bili realizovani do kraja ove godine. Jedan je pod nazivom “Bela mačka-jedna stara kuća u Pirotu”, koji podrazumeva objavljivanje publikacije o istorijatu pirotske kuće iz 1848. godine i porodice koja je živela u njoj kroz razdoblje od jednog veka, a na osnovu pisane građe, koja je pronađena u kući. Drugi projekt je pod nazivom “Sakralna topografija Gornjeg i Srednjeg Visoka”. Cilj projekta je da se na teritoriji Ponišavlja evidentira topografska građa. Treći projekat je “Muzej za sve” i podrazumeva, pre svega, nabavku vitrina za izlaganje muzejskog materijala na otvorenom prostoru.

Share This: