Učenici OŠ “Vuk Karadžić” uspešni na opštinskim takmičenjima iz matematike i fizike – video

02.03.2021. 08:53
OS-VUk-Karadzic-u-Pirotu-480x362

Učenici OŠ “Vuk Karadžić” ostvarili su izuzetne rezultate na opštinskim
takmičenjima iz matematike i fizike.
Na takmičenju iz* fizike* učenici 6.razreda ostvarili su dva druga, tri
treća mesta i 2 učenika su pohvaljena.
U 7.razredu učenica ove škole osvojila je prvu nagradu a jedna učenica je
pohvaljena.
U 8.razredu osvojene su prva, druga i treća
nagrada. Mentori učenicima su prof. Vesna Cvetković i prof. Miroslav Đorđević.

Na takmičenju iz *matematike* učenici 3.razreda osvojili su 6 prvih mesta,
12 drugih, 4 treća mesta i 4 pohvale
U 4.razredu od 13 prvih mesta učenici škole OŠ “Vuk Karadžić” osvojili su 7 prvih mesta,
7 drugih mesta, 5 trećih mesta i 5 učenika je pohvaljeno.
u 5.razredu osvojena su 2 treća mesta i 3 pohvale
U 6.razredu jedno prvo mesto, 4 druga mesta i 2 pohvale
U 8. razredu od 21 učenika 2 učenika ove škole osvojila su 1.mesto, jedan
drugo, dva treća mesta i dve pohvale. Sa učenicima su radili njihovi
učitelji i predmetni nastavnici.
Na sajtu škole vkpirot.edu.rs i FB stranici škole objavljene su rang liste.
Uspeh učenika na takmičenjima redovno se prati i analizira i preduzimaju se
mere za podsticanje učeničkih talenata, navodi se u saopštenju OŠ “Vuk Karadžić”.

Share This: