Obeležava se Svetski dan energetske efikasnosti – video

05.03.2021. 13:08
takovska zgrada

Svetski dan energetske efikasnosti se obeležava na današnji dan od 1998. godine, kada je u Austriji održan prvi međunarodni skup sa fokusom na ovu temu.Svrha sastanka je bila podizanje svesti o neophodnosti smanjenja potrošnje energije kroz razumno i održivo korišćenje energetskih resursa.
Grad Pirot jedan je od primera dobre prakse uspešnog korišćenja sredstava međunarodnih partnera za unapređenje energetske efikasnosti i sistematskog bavljenja lokalnom energetikom.

Share This: