Modernizacija javne rasvete u gradu i selima – video

10.03.2021. 13:01
rasveta

Krajem prošle godine usvojeno je rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o javno privatnom partnerstvu za rekonstrukciju i održavanje javne rasvete na teritoriji grada.Kada se počne sa realizacijom ovog ugovora biće zamenjene sve sijalice u gradu I selima. Do sada je odrzavanje javne rasvete u potpunosti bilo povereno JP Komunalac.Oni I dalje ostaju u poslu ali sa manjim obavezama.Prema rečima Tolića biće zamenjeno oko 6500 sijaličnih grla kako u gradu tako I u selima.

Share This: