U zimskim mesecima povećana koncentracija čađi u vazduhu – video

10.03.2021. 12:50
vazduh

Kvalitet vazduha u Pirotu trenutno se meri na dva merna mesta u centru grada I u industrijskoj zoni. Parametri koji se ispituju u ZZJZ jesu koncentracija sumpordioksida, azotdioksida i čadji, kao i analiza aerosedimenata, koji nisu dovoljni za kompletnu analizu o tome kakav vazduh udišu Piroćanci. Na osnovu ispitanih parametara, aparaturom koju poseduje ZZJZ Pirot, kak kaže dr Miloš Jovanović u zimskom periodu kao što je I normalno zbog grejanja domaćinstava koncetracija čađi u vazdhu bila je povećana.

Share This: