Srpska Desnica u Pirotu predala zahtev Gradskoj upravi za ostvarivanje prava boraca po novom zakonu

26.03.2021. 13:19
20210326_125130

S obzirom na novi Zakon o pravima boraca, a na osnovu člana 32 Zakona o pravima i uslovima za ostvarivanje prava boraca, koji predviđa da Grad može svojim propisima da utvrdi druga prava (kao na primer: popust na komunalne usluge, besplatnu ili povlašćenu vožnju u javnom lokalnom prevozu, besplatno parkiranje, pravo dece na besplatne udžbenike i dr.) ili da utvrdi veći obim prava od obima prava utvrđenih ovim zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje, ako u svom budžetu obezbedi sredstva za te namene, Srpska Desnica GO Pirot predlaže nadležnim gradskim institucijama da obrazuju komisiju u kojoj bi učešće uzeli svi predstavnici političkih organizacija u lokalnom parlamentu, kao i predstavnici gradske uprave i boračkh organizacija, sa zadatkom da izradi predlog za ostvarivanje gore pomenutih pogodnosti za sve borce koji ispunjavaju uslove novog zakona i prosledi gradskoj skupštini na usvajanje. Na ovaj način bismo, kao društveno odgovoran grad, donekle pokušali da se odužimo borcima koji su se hrabro i istinski borili za majku Srbiju, navodi se u saopštenju Srpske Desnice.

Share This: