Poziv za poreske obveznike

07.04.2021. 11:26
Zgrada-opstine-Pirot-480x362

Lokalna poreska administracija poziva sve poreske obveznike koji za nasleđenu imovinu nisu u zakonskom roku podneli poreske prijave a i dalje izmiruju svoje obaveze na ime umrlih lica (osim onih koji su kod Javnih beležnika završili ostavinski postupak i podneli poreske prijave), da u što kraćem roku podnesu iste sa pratećom dokumentacijom kojom dokazuju pravo svojine (rešenje o nasleđivanju, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.). U suprotnom, LPA će biti prinuđena da preduzme sve Zakonom propisane sankcije.

Share This: