Učenici OŠ “Vuk Karadžić” uspešni na matematičkom takmičenju „Misliša“

14.04.2021. 12:28
OS-VUk-Karadzic-u-Pirotu-480x362

Učenici OŠ “Vuk Karadžić” ostvarili su izuzetne rezultate na matematičkom
takmičenju „Misliša“.

Učenici prvog razreda osvojili su jednu drugu i jednu treću nagradu.

Učenici drugog razreda osvojili su jednu prvu nagradu, četiri drugih i pet
trećih nagrada, kao i devet pohvala.

Učenici trećeg razreda osvojili su dve treće nagrade i 10 pohvala.

Učenici četvrtog razreda osvojili su jednu prvu nagradu, tri treće nagrade
i 11 pohvala.

U petom razredu učenici su osvojili dve druge nagrade i dve pohvale, u
šestom razredu šest pohvala, dok je u osmom razredu osvojena jedna druga
nagrada i pohvala.

Uspeh učenika na takmičenjima redovno se prati i analizira i preduzimaju se
mere za podsticanje učeničkih talenata.

Share This: