Javni poziv za nove korisnike usluga koje pruža ZIP centar za mlade kroz rad Start ap centra

26.05.2021. 11:52
zip

Pravo učešća na javni poziv imaju:
1.1. Registrovani privredni subjekti koji se bave inovacionim delatnostima posebno oni u oblasti IT industrije i uslužnim delatnostima koje se obavljaju putem interneta.
1.2. Fizička lica i timovi potencijalnih preduzetnika koji imaju inovativne ideje za razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija potrebnih tržištu, sa obavezom registracije privrednih subjekata do dana potpisivanja Ugovora.

2. Usluge Start ap centra
Usluge koje ZIP centar biznis inkubator nudi svojim korisnicima kroz rad Start ap centra su:
2.1. Infrastrukturne usluge
• Otvoreni kancelarijski poslovni prostor sa korišćenjem zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za prezentacije, zajedničke prostorije) na adresi Takovska 26 – aneks sportske dvorane Kej.
2.2. Administrativne usluge
• Konsultativne usluge iz oblasti menadžmenta, konsaltinga, marketinga, knjigovodstva, privrednog prava i zaštite intelektualne svojine.
2.3. Ostale usluge
• Edukacije i obuke kroz trening programe,
• Umrežavanje i promocija,
• Pristup opremi za primenjeni naučnoistraživački rad

3. Potrebna dokumentacija za prijavu na javni konkurs
Za pravna lica:
• Prijava u slobodnoj formi sa osnovnim informacijama o kompaniji (naziv i matični broj kompanije) i kratak opis kompanije i delatnosti .
Za fizička lica
• Prijava u slobodnoj formi sa osnovnim informacijama o podnosiocu prijave i kratak opis ideje za pokretanje sopstvenog biznisa i planovima za razvoj.
4. Način prijave

Prijava u slobodnoj formi se podnosi na mejl zipcentar@gmail.com

5. Rok za prijavu

Konkurs je otvoren do 25.06.2021. godine.

6. Proces selekcije kandidata

Selekcija kandidata vrši se kroz tri koraka: najpre predselekcija na osnovu dostavljene dokumentacije, zatim sledi intervju sa prijavljenim kandidatima i na kraju konačna odluka na osnovu procesa ocenjivanja i obavljenog intervjua.

Prilikom ocenjivanja se sagledavaju sledeći kriterijumi:

Inovativnost proizvoda ili usluga – od 0 do 25 poena.
Jasno definisano tržište i mogućnost plasmana proizvoda ili usluge – od 0 do 25 poena.
Obrživ biznis model- od 0 do 25 poena.
Mogućnost za rast i razvoj od 0 do 25 poena.

7. Rok za donošenje odluke po javnom pozivu i selekcija korisnika
Selekcija korisnika će se izvršiti u roku od 10 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv.
Odluke o odabiru kandidata će biti javno distribuirane svim pravnim i fizičkim licima koja konkurišu kao i na oglasnoj tabli Zip centra.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mejla zipcentar@gmail.com

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot