Jednodnevni sastanak u okviru projekta “Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga – STEPS”

31.05.2021. 12:04
1621234380875

U Vidinu u Bugarskoj, u sali Opštinskog veća, održan je 14. maja 2021. godine, jednodnevni sastanak u okviru projekta “Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga – STEPS”, № CB007.2.13.077. Projekat se realizuje u okviru Interreg-IPA programa za prekograničnu saradnju Bugarska – Srbija 2014-2020, koji je sufinansiran od strane Evropske unije. Sastanak je pružio priliku mladim preduzetnicima u turističkom sektoru da razmene ideje i formiraju partnerstva za sprovođenje zajedničkih inicijativa.

Sastanku je prisustvovalo 60 predstavnika ciljnih grupa i direktnih korisnika (40 iz Bugarske i 20 iz Srbije, koji su učestvovali u radu online preko zoom platforme). Tokom događaja predstavljene su dobre prakse i poslovne ideje u oblasti turizma. Kao rezultat, pripremljena je lista potencijalnih partnera, koja će biti postavljena na web platformi projekta i koja će postati osnova za buduće zajedničke poslovne i partnerske inicijative u oblasti turizma. Zvanično je uspostavljena mreža STEPS koja uključuje institucije, organizacije i profesionalce iz prekograničnog regiona Bugarska – Srbija, koji će raditi na promociji omladinskog preduzetništva, kao i mlade buduće preduzetnike u oblasti turizma.

Aktivnost je sprovela opština Vidin u partnerstvu sa Kulturnim centrom „Bratstvo 1869“ – Ćustendil, Bugarska i Udruženjem građana „Ponišavije“ – Pirot, Srbija. Tokom obuke, poštovane su sve epidemiološke mere protiv Covid-19.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ovaj projekat se sufinasira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot