Priprema zimnice u jeku – video

21.09.2021. 12:45
Crvena-Leskovačka-Paprika-i-pijaca-paprike-Pirot-Južna-Srbija-tovar

Priprema zimnice je u jeku, a većina domaćica se tradicionalno opredeljuje da pravi domaći ajvar. Sladjana i Zoran Stojanović svake godine pripremaju ajvar kao za svoje potrebe, tako i za prodaju.

Share This: