“Stara planina za održivi turizam kroz participaciju lokalne zajednice” – video

06.10.2021. 13:08
stara-planina

U okviru projekta “Stara planina za održivi turizam kroz participaciju lokalne zajednice” pre nekoliko dana održan je skup u selu Topli Do. Skupu je prisustvovalo šezdesetak meštana, predstavnici stručne i naučne javnosti i relevantnih institucija.

Share This:

Restoran SUNCE Dimitrovgrad

Restoran SUNCE Dimitrovgrad