Ekonomska škola deo projekta “Zelene veštine za ekološki svesnu omladinu – obuka za mlade”

22.10.2021. 12:01
ekonomska škola

Program Evropske unije Erazmus + odobrio je za finansiranje projekat čiji je učesnik i Ekonomska škola Pirot. Naziv projekta je “Zelene veštine za ekološki svesnu omladinu – obuka za mlade.“
Aktivnost projekta obuhvata mobilnost učesnika i učešće u obuci koja će se održavati u Sofiji, a koja uključuje 35 učesnika iz 15 organizacija, među kojima su i dve profesorke Ekonomske škole Pirot.
Pored predstavnika Ekonomske škole Pirot, u projektu učestvuju i predstavnici iz sledećih zemalja: Španije, Portugalije, Gruzije, Letonije, Estonije, Turske, Rumunije, Ukrajine, Severne Makedonije, Bugarske, Bosne i Hercegovine.
Osnovni cilj projekta je profesionalni razvoj omladine i njihovo učešće u borbi protiv klimatskih promena, primena inovativnih ekoloških pristupa i prakse, kao i promocija zaštite životne sredine. To je takođe i prilika za učesnike da razviju “zelene veštine“, da unaprede svoj rad promovišući ekološki održivo i odgovorno ponašanje mladih u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
Realizacija projekta trajaće u narednih 6 meseci, a konkretna mobilnost planirana je za vremenski period 31.10-06.11.2021.godine.
Uticaj projekta biće vidljiv i jednako važan kako za same učesnike i školu, tako i za lokalnu zajednicu. Na ovaj način Ekonomska škola Pirot će takođe poboljšati svoje kapacitete, atraktivnost i međunarodne dimenzije škole kroz razvoj i implementaciju Evropskog plana razvoja, navodi se u saopštenju Ekonomske škole.

Share This:

Restoran SUNCE Dimitrovgrad

Restoran SUNCE Dimitrovgrad