Povlašćeni prevoz u gradsko-prigradskom saobraćaju

14.01.2022. 11:21

Po Odluci Gradskog veća pravo na BESPLATAN PREVOZ u gradsko-prigradskom saobraćaju imaju sledeće kategorije putnika:
• penzioneri sa prebivalištem na području gradskog naselja Pirot, sa mesečnim iznosom penzije do 20.000,00 dinara,
• osobe starije od 65 godina sa prebivalištem na području gradskog naselja Pirot, a koji nisu na službenoj evidenciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
• penzioneri i osobe starije od 65 godina, sa prebivalištem u selima na teritoriji Pirota.

2. Pravo na UMANjENjE CENE ZA 50% od cene mesečne karte u gradsko-prigradskom saobraćaju imaju:
• penzioneri sa prebivalištem na području gradskog naselja Pirot, sa mesečnim iznosom penzije od 20.000,00 do 30.000,00 dinara.

II

• Putnici SA PREBIVALIŠTEM U SELIMA na teritoriji Pirota imaju pravo na se besplatan prevoz u oba smera na relaciji od mesta njihovog prebivališta do Pirota,
• Putnici SA PREBIVALIŠTEM U GRADU imaju pravo na povlašćeni prevoz na jednoj liniji po izboru u gradskom ili prigradskom saobraćaju na teritoriji Pirota.

III

Počev od 17. januara 2022.godine izdavaće se nove legitimacije za povlašćeni prevoz umesto do sada važećih.
Zahtev za izdavanje nove legitimacije predaje se kod ovlašćenog distributera autobuskih karata: “MAXA TOURS” d.o.o., Trg Republike bb (“ZIP centar” preko puta autobuske stanice) i uz isti se prilaže sledeća dokumentacija:
• fotokopija lične karte,
• jedna fotografija dimenzija 3.5×2.5cm,
• dokaz o visini primanja – penzije (penzioni ček).
Napomena: Prilog br.3 (dokaz o visini penzije ili potvrda PIO) nije potreban za osobe sa prebivalištem u selima na teritoriji Pirota

IV

Za izdavanje nove legitimcije plaća se na godišnjem nivou jednokratna naknada ovlašćenom distributeru u iznosu:
• 1.200,00 dinara za legitimacije u gradskom saobraćaju;
• 2.000,00 dinara za legitimacije u prigradskom saobraćaju.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu