Slanje zahteva za besplatne udžbenike moguće do 15. aprila

18.01.2022. 10:55
udzbenici

Pravo na besplatne udžbenike po Odluci grada Pirota ostvaruju trće dete u porodici i deca osnovnoškolskog uzrasta korisnika socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad. Zahtevi za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za školsku 2022/2023 godinu podnose se u Uslužnom centru grada Pirota na šalterima 17 i 18 do 15. aprila.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot