Alijansa protiv diskriminacije Roma – video

11.02.2022. 11:38

Како bi delovale protiv diskriminacije prema romskoj zajednici u Srbiji, organizacije koje su već dugi niz godina posvećene ovoj temi formirale su Alijansu protiv diskriminacije Roma, radi razmene znanja, iskustava i resursa, a sa ciljem efikasnog delovanja protiv diskriminacije na teritoriji cele Srbije. Diskriminacija podrazumeva nejednako postupanje prema osobi ili grupi na osnovu nekog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u prilikama da ostvare ono što im se zakonom ili ustavom garantuje. To podrazumeva nejednako ophodjenje prema osobama ili grupama, dovodjenjem u podredjen ili nejednak položaj onih koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji. Alijansu čini devet organizacija iz Zaječara, Novog Bečeja, Leskovca, Obrenovca, Kruševca, Valjeva, Novog Sada, Bujanovca i Pirota.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu