Projekti Narodne biblioteke Pirot

14.02.2022. 13:43

Na konkursima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u 2022. godini, Narodna biblioteka Pirot je aplicirala sa dva projekta – „Sufinansiranje matičnih funkcija u 2022. godini“ i „Biblioterapija za decu i mlade“. Cilj projekta „Sufinansiranje matičnih funkcija u 2022. godini“ je razvoj i unapređenje bibliotečko-informacione delatnosti kroz kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih u Biblioteci, organizaciju akreditovanih seminara i predavanja za bibliotekare javnih biblioteka u Pirotskom okrugu kao i nabavku potrebne opreme za realizaciju istih, pružanje stručne pomoći kolegama iz drugih biblioteka u okrugu, obavljanje nadzora nad njihovim stručnim radom, prikupljanje statističkih podataka za bazu Mreža biblioteka Srbije. Procenjena vrednost projekta je 431.000 dinara.

Projekat „Biblioterapija za decu i mlade“, čija je ukupna vrednost 500.000 dinara, sa kojim Biblioteka konkuriše u oblasti savremenog stvaralaštva – kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade, obuhvata nabavku adekvatne opreme, knjiga i ostale građe potrebne za uređenje prostora za decu i mlade kao i za realizaciju velikog broja aktivnosti koje bi se odvijale u tom prostoru. Kreativne radionice, čitalački časovi, čitalački klub, izložbe knjiga, predavanja o biblioterapiji i o važnosti i lekovitom dejstvu čitanja, posebno o sve izraženijoj potrebi da se u vreme pandemije život oplemeni dobrom knjigom – samo su neki od planiranih programa koji bi se u kontinuitetu organizovali na dečjem i odeljenju za mlade Narodne biblioteke Pirot, a u koje bi se, pored bibliotekara, zainteresovane dece kojoj je projekat i namenjen, uključili i svi oni koji rade sa decom i mladima (psiholozi, pedagozi, sociolozi, prosvetni radnici, književnici i dr).

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu