Uvid u Jedinstveni birački spisak za Grad Pirot

04.03.2022. 13:22

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Pirota, izložen je u sedištu Gradske uprave Pirot-Jedinstveno upravno mesto. Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Građani mogu do raspisivanja izbora za Predesdnika RS do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, 12. marta podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Pirota. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu