U toku je Javna rasprava Nacrta Srednjoročnog plana grada Pirota – video

07.04.2022. 13:51

U toku je Javna rasprava Nacrta Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine. U javnoj raspravi mogu da učestvuju gradjani, udruženja, stručna i ostala javnost. Nacrt je objavljen na internet stranici grada Pirota www.pirot.rs i oglasnoj tabli Grada Pirota. Po završetku javne rasprave svi pristigli predlozi i sugestije biće razmtrani, a izveštaj će biti objavljen na sajtu Grada Pirota.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu