Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovodjenju mera energetske sanacije objekta u Babušnici

11.05.2022. 14:23

U okviru realizacije Plana energetske efikasnosti opština Babušnica, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu, 10.05.2022.godine, raspisan je Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, i traje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 25.05.2022. godine.
Sve zainteresovane firme mogu preuzeti Javni konkurs sa celokupnom dokumentacijom na sledećem linku:
https://www.babusnica.rs/index.php/konkursi-i-oglasi

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu