Dan demokratske kulture u OŠ “8.septembar”

12.05.2022. 12:40

U subotu 14. maja sa početkom u 10 sati u OŠ “8.septembar” biće organizovan Dan demokratske kulture. u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za sve”.U
pitanju je projekat koji realizuje Savet Evrope u saradnji sa Zavodom za
unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja.Cilj projekta je razvoj kompetencija za demokratsku
kulturu i deo su Strategije razvoja obrazovanja 2030.god.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu