Održana sednica Gradske skupštine – video

20.05.2022. 13:31

Danas je održana sednica Skupštine grada. Odbornici su,pored ostalog, usvojili Srednjoročni plan grada za period do 2024 godine, plan Generalne regulacije Krupac i izmene i dopune Plana generalne regulacije “Pirot – Nišavska dolina”. Odbornici su, pored ostalog, usvojili Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost do 2024. godine .

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu