Skupština Fudbalskog saveza grada Pirota jednoglasno je usvojila novi statut

01.06.2022. 12:38

Fudbalski savez grada Pirota održao je 31.05.2022. godine, u velikoj sali Doma kulture u Pirotu, redovnu godišnju sednicu Skupštine. Predsedavajući Skupštine Vladica Tošić, pozdravio je sve prisutne delegate i goste. Pošto je na početku zasedanja konstatovan Dnevni red, izabrana su radna tela Skupštine, a zatim je po utvrđivanju kvoruma počeo njen radni deo.

Skupština je usvojila niz izveštaja: Izveštaj o radu FS grada Pirota za 2021. godinu, izveštaj Nadzornog odbora i izveštaj o finansijskom poslovanju FS grada Pirota za 2021. godinu. U drugom delu zasedanja jednoglasno je usvojen plan i program rada sa kalendarom i aktivnostima i finansijski plan Saveza za 2022. godinu. Programske aktivnosti Saveza, posebno one na ostvarivanju javnog interesa u oblasti sporta na nivou Grada Pirot, realizovane su uz pomoć fudbalskih klubova, stručno strukovnih organizacija sudija i trenera i u saradnji sa institucijama iz oblasti sporta na teritoriji Grada Pirota i Republike Srbije.

Najvažnija tačka dnevnog reda bila je usvajanje novog Statuta FS grada Pirota. Skupština Fudbalskog saveza grada Pirota jednoglasno je usvojila novi Statut koji je verifikovan i usklađen sa statutima FSS i FSRIS i standardima UEFA i FIFA.

„Novi Statut će obezbediti balansiranu i inkluzivniju strukturu članstva, jasnu podelu ovlašćenja, ojačaće nezavisno odlučivanje, uvesti jasna pravila za izbore i povećati sveukupnu transparentnost i odgovornost”, rekao je predsedavajući Skupštine FS grada Pirota Vladica Tošić.

Vladica Tošić je u završnom obraćanju delegatima Skupštine istakao da “fudbal na lokalu čine pre svega ljudi, entuzijasti i zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar na svetu. Zadatak svih nas je da kroz zajedničku saradnju i timski rad, sa planom, brinemo o fudbalu i stalno unapređujemo fudbal u Pirotu”.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu