“Kampanja za osnaživanje romske zajednice za suzbijanje diskriminacije” – video

27.06.2022. 14:02

U sali Gradske skupštine danas je održana završna konferenicija Kampanja za osnaživanje romske zajednice za suzbijanje diskriminacije. Predstavljeni su reziltati projekta, a posebna pažnja posvećena je nalazima studije koja je u okviru projekta sprovedena.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu