Ostvarivanje prava na besplatnu užinu i prevoz

06.07.2022. 12:07

U cilju blagovremenog ostvarivanja prava na besplatnu užinu i prevoz, prema odlukama grada Pirota, za sledeću školsku godinu, potrebno je da se korisnici jave u Uslužni centar Gradske uprave na šalterima 17 i 18 do 31. avgusta. Korisnici, uz popunjen obrazac zahteva, prilažu i fotokopiju ili očitanu ličnu kartu. Korisnici Centra za socijalni rad, dostavljaju i uverenje o korišćenju novčane socijalne pomoći.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu