Održana sednica Gradskog veća – video

13.07.2022. 13:23

Na početku danasnje sednice Gradskog veća pored ostalog većnici su razmatrali izmenu I dopunu plana generalne regulacije Pirot centar ,kao i O dluku o izradi plana generalne regulacije ” Manastir Sukovo”. Izmena i dopuna odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, koja se našla na danasnjem dnevnom redu sednice, pre svega odnosi se na površine u okviru kompleksa otvorenog bazena . Opširnije u prilogu.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu