U okviru projekta Primarne selekcije otpada JP “Komunalac” podelilo blizu 2000 kanti gradjanima – video

02.08.2022. 12:32

U okviru primarne separacije otpada JP “Komunalac“ do sada je podelilo oko 1800 kanti za plastiku, papir i staklo. U okviru ovog projekta, ukupnop će biti podeljeno 10800 kanti, a u Komunalac je stiglo je i treće vozilo za prikupljanje smeća.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu