Dva javna poziva Zip centra

04.08.2022. 13:18

ZIP centar za mlade – Biznis inkubator Pirot sa partnerima Biznis inkubator DOO Majdanpek i ICT Network (Udruženje IKT Mreža), u okviru projekta “Digitalizacija- budućnost malih i srednjih preduzeća” koji finasira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus objavljuje
JAVNI POZIV KOMPANIJAMA da se prijave za dobijanje podrške u Izradi Poslovnih analiza i nabavci i implementaciji digitalnih rešenja
(Komponenta A) i Unapređenju poslovanja kroz dobijanje usluge virtuelnog inkubatora (Komponenta B) Projekat „Digitalizacija-budućnost malih i srednjih preduzeća“ ima za cilj da pruži podršku kompanijama u njihovoj digitalnoj transformaciji.

Raspisan je i javni poziv za korišćenje usluga virtuelnog inkubatora- podrška razvoju inovativnih ideja. Ovaj poziv je namenjen svim fizičkim i pravnim licima, koji imaju inovativne ideje i koji žele da svoje ideje razrade i pripreme za dalje finansiranje. Izabrani učesnici će imati prilike da rade sa iskusnim mentorima koji će im pomoći da procene tržišnu isplativost ideje kao i da je razrade po šemi koja je neophodna za učešće na pozivima za finasiranje inovativnih ideja koji su dostupni u našoj zemlji. Ova podrška je prvi korak u implementaciji inovativne ideje, korak od zamisli do razrađenog koncepta.

Pravo učešća na javni poziv imaju sva fizička i pravna lica koaj imaju inovativnu ideju i koja žele da svoju inovativnu ideju procene i razrade uz pomoć
iskusnih mentora, navedeno je u saopštenju ZIP centra Pirot.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu