Poziv građanima da se uključe u proces budžetiranja

24.08.2022. 14:12

Poštovani sugrađani,
Obaveštavamo Vas da je budžetski proces pripreme budžeta za 2023. godinu i naredne dve budžetske godine u toku i da možete uzeti učešće u pripremi istog.
Iskoristite mogućnost da se i ove godine uključite u proces kreiranja budžeta, jer je to od velike važnosti za sve nas. Time ćete direktno uticati na kreiranje lokalne politike i izgradnju međusobnog poverenja između Uprave i Vas, kroz zadovoljenje Vaših potreba.
Jedino što treba da uradite je da date sugestiju šta je po Vama prioritet i potreba za izgradnjom, uređenjem ili unapređenjem neke usluge za narednu godinu. Ne mora da to budu veliki projekti od strateškog interesa, pažnju mogu zaslužiti i mali projekti i usluge koji će građanima Vaših mesnih zajednica, Vaše ulice, zgrade, naselja poboljšati uslove života, oplemeniti Vaš životni prostor, privući nove stanare ili poboljšati snabdevanje u svim vidovima Vaših potreba.
U razmatranje će se uzimati oni predlozi/projekti koji su u okviru planiranih sredstava budžeta za te namene, koji sadrže okvirni predračun, koji su izvodljivi i imaju najveći stepen spremnosti (postoji urađena projektna dokumentacija i rešeni su svi imovinsko-pravni odnosi).
Prikupljanje predloga će trajati od 29.08. – 09.09.2022. godine.
Naša je obaveza da Vas, po sređivanju predloga, obavestimo putem medija, koji od Vaših predloga je ušao u uži izbor za realizaciju.
Vaše predloge možete proslediti mejlom na elizabeta.jelenkovic@pirot.rs. na predviđenom obrascu koji se nalazi na sajtu Grada Pirota(https://www.pirot.rs/index.php/pb-2/6245-poziv-za-ukljucenje-u-budzetski-proces-za-2023-godinu-2). Obrasci se mogu naći i popuniti i u Uslužnom centru Grada Pirota na pultu za informacije.

Odsek za budžet
Gradske uprave
Grada Pirota

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu