Pravo na besplatnu užinu i besplatan prevoz

29.08.2022. 10:21

Roditelji učenika koji ispunjavaju uslov na besplatnu užinu I besplatan prevoz po Odlukama grada Pirota , u cilju blagovremenog ostvarivanja ovih prava trebalo bi što pre da podnesu zahtev I uslužnom centru Gradske uprave radnim danima od 7 do 15 sati. Uz popunjen obrazac zahteva prilaže se fotokopija ili očitana lična karta podnosioca zahteva ,školska potvrda, a za pravo na besplatnu užinu korisnici Centra za socijlani rad dostavljaju I uverenje o korišćenju novčane socijalne pomoći.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu