U toku realizacija projekta odvajanje kućnog otpada “O-DVA-JA-MO” – video

06.10.2022. 09:22

Grad Pirot počeo je sa realizacijom projekta odvajanja kućnog otpada, “O-DVA-JA-MO”, koje je pokrenulo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, uz podršku Evropske unije i Kraljevine Švedske. Projekat ima za cilj da u 17 opština Srbije uspostavi sistem za odvajanje otpada na mestu nastanka ulaganjem u opremu i u informisanje građana o prednostima odvajanja kućnog otpada, radi njegove kasnije uspešne reciklaže i smanjenja količina otpada koje završavaju na deponijama.

U sedmici koja prethodi događaju otpočela je akcija sakupljanja PET ambalaža u kojoj učestvuju učenici iz sve četiri osnovne škole – OŠ Sveti Sava, OŠ Vuk Karadžić, OŠ 8. septembar, OŠ Dušan Radović i predškolci Predškolske ustanove “Čika Jova Zmaj”.

Tim povodom Grad Pirot u saradnji sa JKP “Regionalna deponija Pirot” i JP”Komunalac” organizuje svečani događaj
“O-DVA-JA-MO” u četvrtak 13.10.2022. u 11 časova na Trgu Pirotskih ratnika u Pirotu. Manifestacija je otvorenog tipa, a građanima će biti omogućeno da se informišu o samom projektu. Na događaju će biti saopštenje rezultata takmičenja u sakupljanju PET ambalaža, kao i uručenje nagrada za najbolje sakupljače.

Na događaju će govoriti programski menadžer za životnu sredinu I borbu protiv klimatskih promena u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Antoan Avinjon, predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, gradonačelnik Pirota mr Vladan Vasić, zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić, direktor Regionalne deponije Pirot Nebojša Ivanov, direktor JP “Komunalac” Pirot Boban Tolić, načelnik Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove Bojan Pešić.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu