Preduzete mere za odbranu od poplave – video

22.11.2022. 14:15

Plan odbrane od poplava za ovu godinu u Pirotu u potpunosti je realizovan. Preduzete su sve vreme koje su u mogućnosti grada da se rizik od poplava svede na najmanju moguću meru, kaže Sreten Savov, član Gradskog veća i dodaje da trenutno nema opasnosti od izlivanja vodotokova na području Pirota.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu