“Od ćilima do startapa” – video

23.12.2022. 13:43

IT konferencija “Od ćilima do startapa” organizovana je danas u velikoj sali hotela Analux. Konferenciju je realizovao Zip centar za mlade biznis incubator, kao završnicu projekta “Program rada i upravljanja inovacionog regionalnog Startup centra za 2022.godinu” koji su podržali grad Pirot i Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu