Obaveštenje građanima Pirota: Ponašanje u situacijama kada je došlo do curenja amonijaka i formiranja oblaka amonijaka

25.12.2022. 22:40

Gradski Štab za vanredne situacije Grada Pirota objavio je HITNO obaveštenje građanima Pirota o tome kako treba da se ponašaju u situacijama kada je došlo do curenja amonijaka i formiranja oblaka amonijaka.
-Hodom napustiti ugroženu zonu ili stan kretanjem normalno u odnosu na pravac kretanja oblaka na udaljenost od jednog kilometra. Ako je otrovni oblak veoma blizu, stan ne napuštati, već preduzeti mere njegove hermetizacije, zatvaranja prozora i vrata, kretanje po stanu svesti na minimum, pripremiti maske sa tamponima od gaze ili druge tkanine.
Voditi računa da ne dospe u vodotokove (reni bunari, crpišta, reke, potoci itd, obzirom da je već u koncentranciji od 0.3 mg/l opasan za ribe i planktone. Izbegavati upotrebu vode za piće sa otvorenih nalazišta i javnih česmi, obzirom da se oblak amonijaka lako rasvara u vodi pa postoji mogućnost da se na ovaj način amonijak unese u organizam.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu