Preko projekta “Bolja energija” do osnova za rešavanje problema zagađenja vazduha u Pirotu

14.02.2023. 19:05

Danas su u Pirotu boravili predstavnici projekta USAID-a “Bolja energija”. U razgovoru sa gradonačelnikom mr Vladanom Vasićem, članovi tima su ga obavestili da je Grad Pirot odabran da se u njemu sprovede pilot projekat izrade Katastra individualnih ložišta svih objekata sa teritorije grada.
S obzirom na to da individualna ložišta ostaju dominantan izvor zagađenja vazduha suspendovanim česticama na lokalnom nivou, jedna od aktivnosti koju realizuje projekat „Bolja energija“, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID u Srbiji, je i priprema i pilotiranje metodologije za izradu lokalnog katastra (evidencije) individualnih ložišta u domaćinstvima.
Ova metodologija bi trebalo da pomogne u sticanju jasne slike o izvorima zagađenja vazduha na lokalnom nivou, kao i da pruži osnov za usmereno, strateško i dugoročno rešavanje ovog problema. Kada bude razvijena, metodologija će biti na raspolaganju svim jedinicama lokalne samouprave.
Gradonačelnik Vasić je izrazio zadovoljstvo što je Pirot prepoznat kao poželjan partner na realizaciji ovog projekta i istakao veliki uticaj zagađenja vazduha na kvalitet života kao i značaj mera čijim bi se sprovođenjem ono smanjilo.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu