Grad Pirot deo projekta Reforma lokalnih finansija u Srbiji – video

04.04.2023. 18:57

Grad Pirot je jedan od 10 gradova u Srbiji koji su deo projekta reforma lokalnih finansija u Srbiji III (RELOF3), koji podržava Vlada Švajcarske.
Gradonačelnik Pirota, mr Vladan Vasić, kao jedan od potpisnika prisustvovao je danas ceremoniji svečanog potpisivanja Sporazuma o saradnji sa odabranim gradovima i opštinama koje će biti uključene u RELOF3 projekat.
Cilj Projekta je pružanje podrške lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja, upravljačke odgovornosti i jačanja linija odgovornosti unutar sistema lokalnih samouprava.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu