Trening za učenike i pretstavnike đačkih parlamenata

07.04.2023. 13:45

U okviru procesa izrade Strategije za mlade grada Pirota za period 2023–2028. godine 3. i 4. apila je u prostorijama Skupštine grada Pirota održan dvodnevni trening učenika i predstavnika đačkih parlamenata srednjih škola u Pirotu o sprovođenju procesa anketiranja mladih u našem gradu. Trening je vodio Dražen Zacero, trener i omladninski radnik, a četrdesetak srednjoškolaca iz Pirota steklo je veštine komuniciranja sa vršnjacima i znanje za sprovođenje ankete uz pomoć „U-Report” platforme.
Polazna tačka u izradi Strategije za mlade jeste anketno istraživanje o potrebama i interesovanjima mladih, koje se u partnerstvu Grada Pirota i Regionalne razvojne agencije Jug, a u saradnji sa UNICEF-om Srbija i Unijom srednjoškolaca Srbije, ovih dana sprovodi u svim srednjim i visokoobrazovnim ustanovama u gradu.

Cilj ovog istraživanja jeste da ukaže na trenutni položaj mladih u Pirotu, kako bi se dobila šira slika o potrebama koje mladi smatraju prioritetnim, kao i o stavovima koje imaju. U skladu sa Zakonom o mladima, omladina ili mladi su lica od navršenih 15 godina do navršenih 30 godina života. Sve zainteresovane mlade osobe iz Pirota mogu da se uključe u navedeno istraživanje popunjavanjem upitnika koji se nalazi na sledećem linku: https://ig.me/m/ureportsrbija i to tako što će ukucati UNSS u polju za poruke.

„U-Report” je društvena platforma koja predstavlja glas mladih i promoviše učešće mladih u stvaranju pozitivne društvene promene, kao i za podsticanje angažovanja mladih u cilju prikupljanja mišljenja i stavova o pitanjima koja su važna za njih i za zajednice u kojima žive. Više od 28 miliona mladih uključeno je na „U-Report” platformu u oko 95 zemalja širom sveta. Svim podacima upravlja UNICEF, a učešće je potpuno dobrovoljno i anonimno.
Strategija za mlade grada Pirota za period 2023–2028. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje predstavlja dokument javne politike kojim se na celovit način utvrđuju strateški pravci delovanja u oblasti omladinske politike i brige za mlade, biće izrađena u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS, Zakonom o mladima i drugim podzakonskim aktima, u partnerstvu sa svim zainteresovanim stranama, u cilju održivosti, transparentnosti i demokratičnosti procesa njenog donošenja. Stručnu i tehničku podršku Gradu u izradi Strategije pružiće Regionalna razvojna agencija Jug.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu