Dobrovoljno služenje vojnog roka – video

02.06.2023. 14:41

Poziv za dobrovoljno služenje vojnog roka odnosi se na državljane Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina na koji mogu da se prijave tokom cele godine. Kandidati prijave podnose neposredno nadležnom Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu ili elektronskim putem.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu