“Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” – video

13.06.2023. 13:54

Nastavljen je drugi ciklus aktivnosti projekta “Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”. Jedan od ciljeva je socijalna podrška korisnicima.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu