Mali maturanti polagali test iz izbornog predmeta – video

23.06.2023. 13:37

Mali maturanti danas polažu test iz izbornog predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Testovi iz srpskog jezika i matematike nose po 14 poena a test iz izbornog predmeta nosi 12. Na osnovu uspeha u školi moguće je ostvariti 60 bodova, što sve zajedno čni 100 bodova koje učenik može da ostvari na završnom ispitu.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu