Realizacija pilot projekta Katastra individualnih ložišta – video

04.07.2023. 13:08

Grad Pirot je prvi koji je izabran da se u njemu sprovede pilot projekat izrade Katastra individualnih ložišta. Projekat podrazumeva izradu softvera , popisivanje ložišta na teritoriji grada i formiranje baze podataka.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu