Objavljen javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za početnike u poslovanju i mlade

20.07.2023. 09:45

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj RS, objavilo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2023. godini.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2021, 2022. ili 2023. godini, kao i preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. ili 2023. godini, a čiji osnivač i zakonski zastupnik je fizičko lice starosti do 35 godina.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću ili četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, dok privredni subjekti koji su registrovani u APR-u najranije pet godina od godine podnošenja zahteva, čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina, a koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću ili četvrtu grupu razvijenosti.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj RS sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i kamatnom stopom od 1,5% godišnje uz garanciju banke ili 2,5%, uz ostala sredstva obezbeđenja i uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– kupovinu opreme/alata/dostavnih vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koje služi za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje ili pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);

– tekuće održavanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 dinara;

– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 300.000.000,00 dinara.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. 12. 2023. godine.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu