AKCIJA UDARNOG BATALJONA PIROTSKOG PARTIZANSKOG ODREDA U KRUPCU

24.07.2023. 17:03

SUBNOR grada Pirota obeležio je akciju Udarnog bataljona Pirotskog partizanskog odreda u noći 24/25. jul 1944. godine u selu Krupac uz prisustvo članova SUBNOR-a grada Pirota i meštana sela Krupac.

U noći izmedju 24 i 25. jula deo Pirotskog narodnooslobodilačkog odreda izvršio je veliku akciju u Krupcu i na železničkoj stanici Veliki Jovanovac tkz. “52”. Napad je bio dobro isplaniran. Fašistima je prekinuta je telefonska veza sa Pirotom, a borci partizanskog odreda tako raspoređeni da u isto vreme izvedu obe akcije.
U Krupcu je napadnuta Bugarska fašistička policijska stanica, proterani su policajci, zapaljena zgrada opštine sa fašističkom arhivom i zgrada kmetskog namesnika.
Drugi deo odreda izvršio je juriš na železničku stanicu Veliki Jovanovac tkz. “52” koji je zarobio 15 bugarskih vojnika, oduzeo im je oružje i municiju.

Povodom gore navedenih dogadjaja položeno je cveće na spomen ploču u selu Krupac i realizovano podsećanje na pomenuti datum prigodnim govorom potpredsednika SUBNOR-a grada Pirota, Nikole Božića, a minutom ćutanja odata počast svim poginulim i nastradalim u Krupcu, okolini i u II svetskom ratu.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu