Dojenje nije samo hrana. Dojenje je ljubav, emocija sve što mama može da da svome detetu.

04.08.2023. 12:13

Svetska nedelja dojenja se svake godine obeležava u 170 zemalja sveta, sa ciljem nadogradnje znanja i jačanje svesti o prednostima dojenja, kroz obezbeđivanje pune podrške svim mamama koje doje.
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije podržalo je inicijativu,da se preduzmu dodatne aktivnosti u cilju povećanja broja dece na prirodnoj ishrani, kroz podršku mamama koje doje.
Kampanja ima za cilj intenziviranje aktivnosti na zaštiti promocije i podrške dojenja.
U ovu kampanju se uključio i Zavod za javno zdravlja kroz niz aktivnosti vezanih upravo za promociju dojenja. Zajedničkom akcijom intenziviran je rad u toku Svetske nedelje dojenja sa saradnicima i timom Nacionalnog programa za podršku dojenja, odeljenjem Porodilišta Opšte Bolnice Pirot, patronažnom službom, službom za zdravstvenu zaštitu žena i službom predškolskog dispanzera Pirot kroz razne aktivnosti, savete o prednosti dojenja i podelu zdravstveno vaspitnog materijala.

Nikada ne treba da zaboravimo da majčino mleko ima neprocenjivu vrednost jer sadrži sve što je potrebno za fizički, psihički, socijalni i emocionalni rast i razvoj svih čula, inteligencije, zaštitu od infekcija i alergija novorođenčadi i odojčadi.
Potrebno je da svi budu podrška majci koja doji.

Zzjz Pirot

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu